“FH PRINCES TRADE” d.o.o.      Ilijaš, Podlugovi, Ulica Obala broj 13        Kontakt tel./Fax : +387 33 401-055       Direktor: +387 61 691 707